Sant Fokus

- mindre stress och ökad effektivitet med mindfulnessträning!

   Se informationsfilm

Pris: 990 kr exkl moms

Inledning

Mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man har sin fulla uppmärksamhet på det som sker just nu och det som man har valt att fokusera på. Mindfulness hindrar dig inte från att fortsätta skapa riktigt bra resultat. Självklart ska du fortsätta analysera, planera, kvalitetssäkra och följa upp i jobbet när det behövs, men mindfulness hjälper dig att slippa onödigt analyserande, och ältande i tankarna.

Förhållningssättet kräver träning, men är väl värt det.

Vanliga positiva effekter av mindfulnessträning

 • Minskad stress
 • Minskad oro
 • Ökad effektivitet
 • Ökad inre styrka och trygghet
 • Ökad glädje

Många framstående organisationer och företag använder mindfulness som förhållningssätt i arbetet och erbjuder sina anställda mindfulnessträning eftersom det ger så goda effekter; både för individerna och för resultat i arbetet. Något som också forskning visar. En av alla de studier som har gjorts visar t.ex. att 9/10 känner sig mindre stressade, att 95% upplever en ökad förmåga att fokusera och att 71 % känner sig tryggare i sin ledarroll.

Goda referenser från kunder

"Så här bra trodde jag inte att det skulle vara, det har gjort så stor skillnad i mitt liv!"


"Deltagandet i kursen, som inte tar många minuter om dagen, har gett mig redskap för att bättre hantera stress i vardagslivet. Kursen har även bidragit till min återhämtning från utmattningssyndrom."


"Jag har haft sömnproblem i många år, väldigt befriande att kunna somna bara genom andetag ibland."


"Jag fick värdefulla verktyg att använda i vardagen"


"Det är det här jag har behövt och sökt efter"

"Tack!"


Kursens syfte/mål

Det övergripande målet med kursen är att du ska förstå vad mindfulness är och, genom egen träning, lära dig att ha fokus på det du väljer och på sätt få förutsättningar för minskad stress och oro samt ökad effektivitet, samt få verktyg för fortsatt träning och goda resultat.

Målgrupp

Kursen riktar sig särskilt till dig som:

 • Har högt ställda krav; både på dig själv och från omgivningen
 • Har svårt att släppa tankar på jobb när du är ledig, eller tankar hemifrån när du jobbar
 • Upplever att du har så mycket runt dig att du inte kan fokusera och känner dig alltför splittrad.
 • Lätt oroar dig över olika saker (stort som smått)
 • Påverkas negativt av stress, vill förebygga negativ stresspåverkan eller bara vill bli mer effektiv

Kursens innehåll

Kursen består av 8 moduler, som du får tillgång till med en veckas intervall. Varje modul innehåller:

 • Videofilm med information från mig om veckans tema. Filmen med veckans tema tar 2-4 minuter att titta på. Den första och sista modulen innehåller mer information och verktyg än de övriga och tar därför mer tid i anspråk.
 • Veckans meditationer som du får som en ljudfil. Den första och andra veckan kan du välja mellan ca 3 och 10 minuters meditation. Därefter är varje meditation på ca 10 minuter. Du mediterar 2 ggr om dagen.
 • Veckans s.k. vardagsövningar om maximalt 1 minut/tillfälle som du gör utöver de två meditationer och några gånger under dagen.
 • Veckans reflektionsfrågor, som du kan reflektera över efter dina meditationer för att få fördjupad förståelse om just din situation.

Ont om tid?

Låt inte dig själv bli en av dem som är för stressad för att ta tag i sin stress. Jag vet av egen erfarenhet och genom min kunskap som mindfulnessinstruktör att mindfulness är ett mycket effektivt verktyg för att minska stress och jag vill ge dig de bästa möjliga förutsättningarna. Kursen inleds därför med övningar just för hur du ska skapa tid för kursen. Det är värt tiden den tar och du får dessutom igen tiden senare i ökad effektivitet.

Mer om kursen

Kursen pågår under 8 veckor och du får som sagt tillgång till en ny modul varje vecka.

Mindfulness är ett förhållningssätt och du behöver öva regelbundet för att det ska ge effekt, precis som vilken annan träning som helst. Det innebär att du behöver skapa nya vanor, vilket kan vara en utmaning. Men du är förmodligen van att prestera och nå dit du vill yrkesmässigt, så varför skulle du inte kunna göra det angående din stress också? Se det som en utmaning som sporrar dig. Utmaningar har väl knappast stoppat dig för att ta dig dit du är idag! Utmana dig för att göra träningen som hjälper dig att släppa taget.

Kursen innehåller det du behöver för din träning. Det är du som gör jobbet. Om du gör jobbet får du resultat!

Du går kursen helt på distans och har tillgång till allt material via dator, surfplatta eller smartphone.

Tidsåtgång

Jag vet att det är svårt att få tiden att räcka till. Därför är kursen utformad så tidseffektivt som möjligt. Samtidigt ska du naturligtvis få den information du behöver för en bra förståelse och optimalt resultat.

Den första modulen är den mest omfattande och består tidsmässigt av; ca 25 min videofilmer och ca 1-2 tim för din egen reflektion och planering för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, innan du sätter igång med din träning. Därtill kommer tid som för övriga moduler/veckor på samma sätt som anges nedan.

Utöver nya övningar får du varje vecka en kort informationsfilm på 2-4 minuter.

Tiden du lägger ner (efter den första modulens information och reflektion och utöver informationsfilmen varje vecka) är drygt 20 minuter varje dag i 8 veckor (2 x 10 minuter meditation, några få minuter vardagsövningar och några minuter för reflektion). Du styr din träning själv och kan vara flexibel vad gäller tidpunkt och plats!

Pris

Priset för kursen är 990 kr exkl moms.

Nöjd kund garanti!

Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka!
Kontakta mig i så fall inom 30 dagar från det att du köpte kursen.

Du bör inte gå kursen om du:

- har ett aktivt alkohol- eller drogmissbruk eller nyligen har rehabiliterats för det,
- lider av psykos eller posttraumatisk stress, eller
- depression eller annan psykiatrisk diagnos om det hindrar deltagande.

Om någon av de ovannämnda omständigheterna stämmer in på dig, kontakta Sann Utveckling för en diskussion om lämpligheten för dig att gå kursen. Samråd med din läkare, psykolog eller liknande kan då ske (efter ditt samtycke såklart).


Din kursledare


Maria Bouvin
Maria Bouvin

Min brokiga bakgrund inom arbetslivet, min målmedvetenhet, mitt stora hjärta, modet att följa det och mitt stora intresse för utveckling (både din och min) har lett mig till dit jag är idag. Jag driver företaget Sann Utveckling där jag hjälper individer att ta fram och använda sin fulla potential på rätt sätt. Det ger utrymme för både individ och organisation att blomstra, för att välmående och framgång går hand i hand!

Jur. kand, diplomerad coach, mindfulnessinstruktör
och massor av andra utbildningar inom kommunikation, ledarskap och förändringsprocesser.


Lektionsplanering


  Vecka 2 - Landa och grunda
Tillgängligt om dagar
dagar efter att du köpt/fått tillgång till kursen
  Vecka 3 - Observera och lyssna på kroppen
Tillgängligt om dagar
dagar efter att du köpt/fått tillgång till kursen

Vanliga frågor


När börjar och avslutas kursen?
Du får tillgång till kursen direkt när du har betalat den. Därefter gör du kursen helt i din takt och avslutar den när du hinner. Jag vill dock rekommendera dig att göra kursen i den takt som är tänkt för bästa effekt.. Du kan gå tillbaka och göra om kursen, eller delar av den när du vill.
Är jag bunden till viss dag eller sätt?
Nej, när du köpt kursen gör du den när du vill och vart du vill! Du behöver bara logga in på din dator, surfplatta eller telefon och gå kursen helt i din takt och där det passar dig! Du får dock tillgång till en modul varje vecka och kan därför inte gå kursen i fortare takt än vad som är tänkt, men du kan gå tillbaka i kursen eller ta en paus.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till kursen under obegränsad tid, så länge kursen finns tillgänglig.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen?
Jag vill självklart att du ska vara nöjd med kursen. Om du inte är det, kontakta mig så ska jag försöka ordna till det du är missnöjd med. Om du kontaktar mig inom 30 dagar från det att du först köpte kusen har du rätt att få pengarna tillbaka!

Gå med nu!